سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد

سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد

سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران

شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

*شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان* مهدی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان مدیرعامل و

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران: به لطف خدا بیمارستان کوثر بروجرد در تیرماه امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران: به لطف خدا بیمارستان کوثر بروجرد در تیرماه امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران: به لطف خدا بیمارستان کوثر بروجرد در تیرماه

جشن ولادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور خانواده بزرگ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

جشن ولادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور خانواده بزرگ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور خانواده بزرگ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر مدیرعامل شرکت

بازدید مقامات استانی از روند ساخت بیمارستان ۶۴ تختوابی مهاباد

بازدید مقامات استانی از روند ساخت بیمارستان ۶۴ تختوابی مهاباد

بازدید مقامات استانی از روند ساخت بیمارستان ۶۴ تختوابی مهاباد نماینده مجلس شورای اسلامی و

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش مدیرعامل