انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی رازی قزوین

انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی رازی قزوین

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  22/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد

مهندس محمد حسین محمد خان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

مهندس محمد حسین محمد خان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

مهندس محمد حسین محمد خان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد. دکتر

فراخوان مناقصه عمومی انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی عسلویه

فراخوان مناقصه عمومی انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی عسلویه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  21/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد

فراخوان انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی دهگلان 

فراخوان انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی دهگلان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  20/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد

فراخوان عمومی انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی شعبه تأمین اجتماعی ورزقان 

فراخوان عمومی انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی شعبه تأمین اجتماعی ورزقان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  19/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران: ساخت و تجهیز بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تامین اجتماعی آبادان در مراحل پایانی قرار دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران: ساخت و تجهیز بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تامین اجتماعی آبادان در مراحل پایانی قرار دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران: ساخت و تجهیز بیمارستان 160 تختخوابی تامین اجتماعی

مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی شعبه تأمین اجتماعی ممقان 

مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی شعبه تأمین اجتماعی ممقان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  18/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد

آگهی مزایده فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه و نبشی) بمیزان تقریبی 90 تن

آگهی مزایده فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه و نبشی) بمیزان تقریبی 90 تن

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1002093510000001 (ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺟﻊ)100056 فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه

اطلاعیه بازگشایی پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول)

اطلاعیه بازگشایی پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول)

اطلاعیه بازگشایی پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول) با حضور اعضای

دکتر رستمی در گفتگو با ایرنا خبر داد: طرح ۹۸۶ واحدی شمس تبریز به زودی تکمیل می‌شود

دکتر رستمی در گفتگو با ایرنا خبر داد: طرح ۹۸۶ واحدی شمس تبریز به زودی