تماس با ما

جزئیات تماس و موقعیت شرکت

تلفن:۰۲۱۸۸۶۵۰۹۰۵
فکس: ۰۲۱۸۸۶۵۰۹۰۵
آدرس دفتر مرکزی: بلوار آفریقا – خیابان بابک بهرامی – پلاک ۳

مدیریت………………………………… داخلی 

واحد روابط عمومی ………………….. داخلی 

واحد بازرگانی…………………………..داخلی 

فرم تماس با ما
فرم تماس با ما
فرم تماس با ما