بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد تهران

بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد تهران

بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد تهران   محل اجرای پروژه: تهران زیربنای اجرایی: بالغ بر 120

دکتر رستمی در گفتگو با ایرنا خبر داد: طرح ۹۸۶ واحدی شمس تبریز به زودی تکمیل می‌شود

دکتر رستمی در گفتگو با ایرنا خبر داد: طرح ۹۸۶ واحدی شمس تبریز به زودی

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش مدیرعامل