خدمات

انبوه سازی مسکن

o ساخت مسکن ارزان، مقاوم و مناسب برای جامعۀ هدف کارکنان، کارگران و اقشار آسیب‌‌‌پذیر کشور و افراد.
خانه‌‌‌سازی ایران بر اساس مأموریت‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌های تعیین‌‌‌شده و به پشتوانۀ دانش فنی و مدیریتی بیش از نیم قرن تجربه، بر روی فعالیت‌‌‌ها و خدمات ذیل متمرکز بوده و آمادگی ارائه خدمات به روش‌‌‌های مختلف نظیر سرمایه‌‌‌گذاری، مشارکت و پیمان مدیریت را با اعتقاد به رعایت اصل “احترام متقابل”، دارا می‌‌‌باشد

ساخت و تجهیز مراکز درمانی

ساخت، تجهیز، راه‌‌‌اندازی و نگهداری بیمارستان‌‌‌ها و واحدهای درمانی سازمان تامین‌اجتماعی در سراسر کشور

o بهره‌‌‌مندی از پشتوانۀ فنی، تخصصی، تکنولوژیک و توسعۀ شبکۀ ارائه خدمت در حوزۀ مراکز درمانی و بیمارستان‌‌‌های جدید و همچنین بازسازی، مقاوم‌‌‌سازی، هوشمندسازی ساختمان‌‌‌ها و مراکز درمانی قدیمی و فرسوده .

در مسیر بهبود خدمات و افزایش سطح کارایی و اثربخشی نسبت به ایجاد واحدی جهت ارائه خدمات بازرگانی به‌‌‌منظور شناسائی فروشندگان، ارزیابی و انتخاب تولیدکنندگان ذی‌‌‌صلاح، تأمین و نصب‌‌‌ و راه‌‌‌اندازی تجهیزات گوناگون برای پروژه‌‌‌ها اقدام شده ‌‌‌است.

طراحی و ساخت مراکز چندمنظوره

طراحی و ساخت واحدهای اداری و مجتمع‌‌‌های چند منظوره نظیر: مجموعه‌‌‌های تفریحی، توریستی، ورزشی و تجاری

o شناخت دقیق استانداردها، الزامات، تکنولوژی‌‌‌های روز و کارآمدی آنها با درنظر گرفتن شرایط بومی و محلی در پروژه‌‌‌های مختلف متناسب با محدودیت‌‌‌ها و نیازهای آتی (آینده‌‌‌پژوهی) شرکت خانه‌‌‌سازی ایران را به مرجعی امین برای احداث و تجهیز مجتمع‌‌‌های چندمنظوره با کاربردهای متنوع و متعدد، تبدیل کرده‌‌‌است.

800+

پروژه اتمام یافته

252+

تعداد پرسنل

25+

پروژه های در حال اجرا