در نخستین روز هفته تأمین‌اجتماعی انجام شد؛ تجدید میثاق مدیرعامل، مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)

در نخستین روز هفته تأمین‌اجتماعی انجام شد؛ تجدید میثاق مدیرعامل، مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)

در نخستین روز هفته تأمین‌اجتماعی انجام شد؛ تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی با

آغاز فرآیند ثبت نام مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تأمین‌ اجتماعی

آغاز فرآیند ثبت نام مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تأمین‌ اجتماعی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: آغاز فرآیند ثبت نام بیست‌وششمین

میرهاشم موسوی در آیین بهره‌برداری از پروژه توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی کوثر بروجرد: درمان رایگان از آرمان‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهور شهید بود

میرهاشم موسوی در آیین بهره‌برداری از پروژه توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی کوثر بروجرد: درمان رایگان از آرمان‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهور شهید بود

میرهاشم موسوی در آیین بهره‌برداری از پروژه توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی کوثر بروجرد: درمان رایگان از