مهندس محمد حسین محمد خان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

مهندس محمد حسین محمد خان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی مهندس محمد حسین محمدخان  طهرانی را به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در تاریخ 28 آبان ماه مراسم معارفه سرپرست جدید با حضور معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی‌ جناب آقای دکتر‌سوری و برخی مدیران محترم سازمان تامین اجتماعی،اعضای هیات مدیره،معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

در این مراسم مهندس طهرانی ضمن عرض سلام به همکاران شرکت خانه سازی ایران از زحمات آقای دکتر رستمی طی دوره تصدی مدیریت ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

در ادامه دکتر رستمی ضمن ارائه گزارش عملکرد خود آرزوی توفیق و سربلندی برای کارکنان و سرپرست جدید نمودند.