مراسم درگذشت مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، این مراسم به منظور ابراز همدردی با خانواده محترم مرحوم دکتر انوری با حضور مسئولین سازمان تامین اجتماعی، مدیران بانک شهر، مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در محل سالن جلسات شرکت خانه سازی ایران برگزار گردید. در این مراسم پس از مرثیه سرایی،  آقای مهندس عالی پور مدیرعامل شرکت و آقای مهندس کرد رئیس هیات مدیره در خصوص  سجایای اخلاقی مرحوم دکتر انوری سخنانی ایراد نمودند.