مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: طی 10 روز آینده برنامه عملی خرید راهبردی تجهیزات مصرفی مراکز درمانی تأمین اجتماعی طراحی می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: “طی 10 روز آینده برنامه عملی و زمان‌بندی شده معاونت درمان تأمین اجتماعی برای خرید راهبردی اقلام و تجهیزات پزشکی مصرفی طراحی می‌شود. در این برنامه وظایف هر یک از واحدهای سازمانی و شرکت‌های تابعه برای تأمین به موقع و پایدار تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی مشخص می‌شود.”

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در دومین جلسه تصمیم‌گیری درباره خرید راهبردی اقلام و تجهیزات پزشکی مصرفی مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: “برنامه عملی و زمان‌بندی شده معاونت درمان تأمین اجتماعی برای خرید راهبردی اقلام و تجهیزات پزشکی مصرفی طی 10 روز آینده طراحی می‌شود. براساس این برنامه وظایف هر یک از واحدهای سازمانی و شرکت‌های تابعه برای تأمین به موقع و پایدار تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی مشخص می‌شود و تمامی واحدهای سازمانی، مدیریت‌های درمان استان‌ها و مدیران شرکت‌های تابعه مکلف به همکاری کامل و حداکثری در زمینه اجرای برنامه خرید راهبردی تجهیزات و اقلام مصرفی هستند.”

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: “خرید راهبردی به معنای خرید دستوری، محدودیت در اختیارات مدیران استانی و یا خرید متمرکز تجهیزات نیست و این برنامه براساس نگاه کارشناسی و با هدف تضمین تأمین تجهیزات مذکور با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت است.”

دکتر موسوی تصریح کرد: “شرکت‌های تولیدی، توزیع‌کننده و واردکننده اقلام و تجهیزات پزشکی مصرفی تابعه شستا و شرکت‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی در آنها سهام‌دار است؛ سهم قابل‌توجهی از بازار این تجهیزات را در اختیار دارند و مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز از مصرف کنندگان عمده اینگونه تجهیزات هستند و طبیعتاً یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارها برای خرید راهبردی و کاهش هزینه‌ها در این حوزه، کاهش واسطه‌هاست که با جدیت دنبال خواهد شد.”

دکتر موسوی در پایان گفت: “در سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود که هزینه درمان در سال جاری به حدود 80 هزار میلیارد تومان برسد. قطعاً اثربخشی و کارایی حداکثری این منابع عظیم مالی را با جدیت تمام پیگیری می‌کنیم و خدمات تأمین اجتماعی مطلوب باید به عموم مردم در مراکز درمانی ارائه شود. معیار ما برای ارزیابی و اثربخشی خدمات، از منظر مردم و در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد بود.”