مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، پیشروان تامین صنعتی ابنیه و سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر برای سال مالی منتهی 1401/12/29 در روز یکشنبه مورخ 1401/3/28 با حضور کلیه سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در سالن جلسات  شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره، مجمع عمومی ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته توسط اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های تابعه، نسبت به تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1402/12/29 و تعیین روزنامه کثیر الانتشار اقدام و تکالیفی را جهت اجرا به هیات مدیره شرکت های مذکور ابلاغ نمودند.