علیرضا عالی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر سید میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی علیرضا عالی پور  را به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران  منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در تاریخ 6 بهمن ماه  مراسم  معارفه مدیرعامل جدید با حضور معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

در این جلسه، مهندس عالی پور اظهار داشت: اعتماد سازی در رفتار سازمانی کارکنان و تسریع در بهبود فرایندهای اجرایی و عدم تاخیر در کارها و همچنین خلاقیت و نوآوری را از مقوله های بسیار مهم دانست و تاکید نمودند کلیه مدیران و پرسنل سرعت عمل در اجرای کارها،کاهش هزینه‌ها و ارتقاءکیفیت در ساخت پروژه های درمانی، اداری و انبوه سازی مسکن را می‌بایستی سرلوحه کار خود قرار دهند.

مهندس عالی پور پیش از این به عنوان سرپرست شهرداری اهواز ، مدیر طرح های ویژه جنوب شرکت آب و خاک کشور، سرپرست دستگاه نظارت مهندسی سپاه خوزستان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز و شهرداری مناطق 2و3و4 اهواز را در کارنامه خود داشته است.