برگزاری آیین تکریم و معارفه در شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

معارفه سرپرست حوزه مدیرعامل و هیأت مدیره و
رئیس روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

دکتر مهدی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، محمد موحدی را به سمت مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل و هیأت مدیره و همچنین جاوید کسری را به سمت رئیس روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، در این مراسم دکتر رستمی با اشاره به اهمیت جایگاه و مسئولیت رئیس حوزه ریاست و هیأت مدیره، هماهنگی میان واحد‌ها، سرعت بخشیدن به فرآیند فعالیت‌های شرکت و همچنین ارزیابی عملکرد پرسنل، برنامه ریزی جلسات و پی‌گیری اجرای دستورات را از مهمترین وظایف این حوزه برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در امر اطلاع رسانی و معرفی فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی در دو منظر درون و برون سازمان افزود؛ فعالیت‌های شرکت در حوزه گسترش فضاهای درمانی کشور نیاز به معرفی و اطلاع رسانی در سطوح مختلف جامعه دارد که این امر با رویکرد حرفه‌ای در حوزه رسانه‌های مکتوب، دیداری شنیداری و فضای مجازی توسط روابط عمومی به صورت مدون می‌تواند کمک شایانی به شناخت فعالیت‌های تمامی ارکان مجموعه، معاونین و مدیران شرکت باشد.

در پایان مراسم آیین تکریم از زحمات محمدحسین خطیب در مدت تصدی در حوزه مدیرعامل و روابط عمومی قدردانی انجام شد.