دکتر میرهاشم موسوی از برگزاری رویداد فراخوان ایده در هفته تأمین اجتماعی خبر داد؛ جمعینو، مشارکت جمعی در مسیر تحول

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، با اشاره به اهمیت هفته تأمین‌اجتماعی به عنوان فرصتی برای پرداختن به مسائل این سازمان، از برگزاری رویداد فراخوان ایده با عنوان “جمعینو” خبر داد. رویدادی که با هدف جلب مشارکت همه اعضای خانواده بزرگ سازمان تأمین‌اجتماعی، در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی، قرار است ایده‌های تمامی همکاران سازمان را ذیل هشت محور اصلی، جمع‌آوری و ارزیابی نموده و مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر موسوی با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام کلان تأمین‌اجتماعی، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، گفت: هفته تأمین‌اجتماعی در سال جاری به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. سیاستی که ضرورت تحول در حوزه تأمین اجتماعی را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و تحقق عدالت را به عنوان یک تکلیف مشخص کرده است. باور داریم که تحول در هر سازمان جز از طریق توجه به ظرفیت و گنجینه عظیم نیروی انسانی آن سازمان امکانپذیر نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طراحی و اجرای رویداد جمعینو گفت: یکی از بهترین مدل‌ها برای اجرای برنامه‌های تحولی، استفاده از دانش و تجارب کارکنان و ذی‌نفعان است. جمعینو نخستین گام از فرایندی است که با اتکا به دانش و تجارب تمامی همکاران سازمان تأمین اجتماعی، به دنبال ایده‌های شاخصی است که ناظر به مسائل اصلی سازمان هستند. در رویداد جمعینو هشت مسئله کلان تعیین شده و به دنبال استفاده از ایده‌های همکاران ناظر به این مسائل هستیم لذا از تمامی همکاران عزیز در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته دعوت می‌کنم تا در این رویداد مشارکت کنند.

در حل مسئله و ایده‌یابی “جمعینو”، کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های تابعه تا 20 تیرماه فرصت دارند ایده‌های خود را ناظر بر هشت محور زیر و در پایگاه اینترنتی ویژه این رویداد – www.jameino.ir – ارائه دهند؛

•          پایداری منابع (افزایش منابع درآمدی و کاهش هزینه‌ها)

•          توسعه کمی و کیفی خدمات در بخش بیمه و درمان

•          بهبود فرآیندها، شفافیت، فسادستیزی

•          تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای (طرح بیمه فراگیر خانواده)

•          افزایش بهره‌وری در حوزه سرمایه‌گذاری

•          هوشمندسازی و خدمات غیرحضوری

•          تحقق عدالت، افزایش انگیزه و رضایت کاری

•          مدیریت ضریب پشتیبانی صندوق

ایده‌های ارائه‌شده توسط هیأت داورانی متشکل از نمایندگان معاونت‌ها و دفاتر ستادی سازمان بررسی، ارزیابی و پالایش می‌شود. در مرحله بعد ایده‌هایی که از طرف هیأت داوران حائز شرایط کلی هستند انتخاب و طراحان این ایده‌ها در تعامل با واحدهای تخصصی، در جلساتی به تکمیل ایده‌ها خواهند پرداخت و در روز برگزاری رویداد؛ ایده خود را ارائه خواهند داد تا نهایتاً در هر محور سه ایده برتر معرفی و مورد تقدیر قرار بگیرند.