دیدار دکتر رستمی با کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی: تاکید بر حفظ کرامت همکاران و ارباب رجوع

 دیدار دکتر رستمی با کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی:

تاکید بر حفظ کرامت همکاران و ارباب رجوع

نشست صمیمی دکتر رستمی با سرپرست معاونت اداری و مالی و مدیران و کارکنان آن مجموعه در تاریخ 9 آذرماه در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در این نشست سرپرست معاونت اداری ومالی و مدیران زیرمجموعه شامل مالی، اداری و پشتیبانی، گزارشی از وضعیت عملکرد حوزه خود از ابتدای سال تاکنون را به سرپرست شرکت ارائه نمودند.
در این نشست دکتر رستمی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ کرامت همکاران اظهار داشت:
از اولویت های اینجانب در شرکت حفظ کرامت و معیشت کارکنان است به نحوی که در راستای افزایش و ارتقاء  معیشت خانواده ها برنامه هایی در دستور کار داریم و با پرداخت به موقع حقوق کارکنان و در اختیار قرار دادن تسهیلات بتوانیم اندکی از دغدغه های آنها بکاهیم.
ایشان در ادامه به امر آموزش و رفاه کارکنان اشاره داشتند و مقرر شد مدیران معاونت اداری و مالی نسبت به ارائه برنامه و راهکارهای مناسب جهت ارتقای دانش و رفاه کارکنان  اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در این نشست کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی در فضایی صمیمی مشکلات و دغدغه‌های خود در زمینه‌های مختلف را با سرپرست شرکت در میان گذاشته و پیشنهادات خود را نیز ارائه نمودند.