دکتر مهدی رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر مهدی رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر سید میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی دکتر مهدی رستمی را به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در تاریخ 30 آبان ماه مراسم معارفه سرپرست جدید با حضور اعضای هیات مدیره،معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

در این مراسم ابتدا آقای مهندس کرد رئیس هیات مدیره، ضمن خوش آمد گویی به دکتر رستمی اظهار داشت:

یکی از دغدغه های بسیار مهم شرکت خانه سازی ایران تحویل به موقع پروژهای درمانی و اداری می باشد که می بایستی بر اساس برنامه زمانبندی آماده بهره برداری شوند و انشاءا… با مدیریت جنابعالی بتوانیم به این امر مهم برسیم. در ادامه ایشان به اصلاح ساختار اشاره داشتند و گزارشی از برخی پروژه های مهم در دست اجراء ارائه نمودند.

در ادامه آقای دکتر رستمی ضمن اشاره به پیشینه شرکت خانه سازی ایران بیان داشت: بزرگترین سرمایه شرکت خانه سازی ایران، نیروی انسانی متخصص آن می باشد و حفاظت، تکریم و ارتقاء دانش همکاران اولویت مهم این شرکت است،  همچنین ایشان به مسئولیت سنگین این شرکت در راستای حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن اشاره داشتند و سازمان تامین اجتماعی را عینیت حق الناس دانستند. در پایان مراسم، دکتر رستمی برای تمام همکاران شرکت آرزوی توفیق و سربلندی داشتند.