در سفر دوروزه مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران به استان بوشهر:  دیدار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با مدیران کل و درمان تامین اجتماعی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر

در سفر دوروزه مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران به استان بوشهر:

دیدار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با مدیران کل و درمان تامین اجتماعی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر

دکتر رستمی در ادامه سفر دو روزه به استان بوشهر ضمن بازدید از پروژه های در حال ساخت درمانگاه‌ تنگستان با معاون عمرانی استانداری و مدیران درمان و کل تامین اجتماعی استان بوشهر دیدار و گفتگو داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، دکتر رستمی با دکتر اسماعیلی مدیر درمان تامین اجتماعی و دکتر بازدرهوا مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر در خصوص مسائلی همچون رفع موانع اداری و تسریع در اخذ مجوز ساخت زمین شعبه عسلویه و تسریع در تکمیل پروژه دلوار و همچنین برگزاری مناقصه کارهای باقیمانده و تکمیل درمانگاه شهرستان دیلم دیدار و گفتگو داشتند.

سپس مدیرعامل شرکت خانه سازی با حضور در استانداری استان بوشهر با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه دکتر رستمیان در خصوص مسائلی همچون تسریع در صدور پروانه و انجام تغییر کاربری زمین شعبه عسلویه با مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار عسلویه مذاکره و بدلیل لزوم محرومیت زدایی و مراجعات مکرر مردم عزیز شهرستان دیلم بر برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار پروژه دیلم تاکید کردند، ایشان همچنین برای تسریع در اجرای لوله گذاری و وصل شدن انشعابات پروژه درمانگاه دلوار دستورات لازم را به مدیرعامل شرکت آبفا صادر کردند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی از درمانگاه در حال ساخت تامین اجتماعی دیلم و شعبه تامین اجتماعی آن شهرستان بازدید و اظهار داشت: درخصوص درمانگاه با توجه به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی پروژه و اتمام قرارداد پیمانکار قبلی هم اکنون تمهیدات لازم برای انتخاب پیمانکار جدید اتخاذ شده و به لطف خدا مجدداً پروژه در مسیر ساخت قرار می گیرد،درخصوص لزوم تعمیرات فوری شعبه نیز دستورات لازم را صادر نمود.

پروژه درمانگاه دیلم در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع در دو طبقه در مرحله انتخاب پیمانکار دوم می‌باشد.