بازدید  مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی  از پروژه  بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

بازدید  مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی  از پروژه
بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه هیاتی متشکل از مدیر کل فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی ، مدیر عامل شرکت مشاور خانه سازی ایران، مدیرعامل شرکت بازرگانی تامین اجتماعی ، ناظر مالی سازمان تامین اجتماعی و برخی از مسئولین استانی به همراه مدیرعامل خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان 160 تختخوابی آبادان  بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، هیات بازدید کننده پس از حضور در محل کارگاه و بازدید میدانی از پروژه با حضور عوامل اجرایی ، از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند.

گفتنی است مهندس عالی پور در جلسه ای که در محل کارگاه پروژه تشکیل گردید ضمن ارائه گزارش از روند اجرای پروژه و مشکلات و موانع موجود با تاکید بر انجام برنامه ریزی های لازم جهت تسریع در اتمام پروژه مقرر نمودند تا این بیمارستان در اسفند ماه 1401 تحویل موقت و همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح و به بهره برداری برسد.

بر اساس این گزارش، در جریان این سفر هیات مذکور از بیمارستان امام موسی کاظم ماهشهر نیز بازدید نموده و طی جلسه ای با پیمانکار و عوامل پروژه به بررسی و رفع مشکلات موجود در خصوص بهسازی سیستم تهویه این بیمارستان پرداخته  و راهکارهایی اتخاذ نمودند.