بازدید شبانه سرپرست شرکت خانه سازی ایران از بیمارستان 100 تختخوابی هدایت

بازدید شبانه سرپرست شرکت خانه سازی ایران از بیمارستان 100 تختخوابی هدایت

دکتر رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به صورت شبانه  از پروژه بیمارستان هدایت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، این بازدید به منظور بررسی مراحل اتمام عملیات اجرایی و تجهیز بیمارستان و آماده سازی جهت افتتاح در ایام ا… دهه مبارک فجر انجام شد.

دکتر رستمی در این بازدید کلیه دستورات و توصیه های فنی را جهت افتتاح پروژه بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده در دهه فجر موکداً ابلاغ کردند.