بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان 550 تختخوابی شهید دکتر فیاض بخش

بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان 550 تختخوابی شهید دکتر فیاض بخش

دکتر رستمی در تاریخ 16 آذرماه از بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش تهران بازدید و با عوامل اجرایی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، دکتر رستمی پس از بازدید از پروژه، جلسه ای مشترک با مدیر عامل شرکت مشاور خانه سازی ایران، مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی تامین اجتماعی و نماینده اداره کل فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند.

در این جلسه مشکلات و موانع پیش رو و همچنین راه های برون رفت در راستای پیشرفت پروژه با هدف تحویل به موقع در جلسه مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.