اولین نشست صمیمی  سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با معاونت و مدیران فنی و اجرایی

اولین نشست صمیمی  سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با معاونت و مدیران فنی و اجرایی

اولین جلسه دکتر رستمی با معاون فنی و اجرایی و مدیران آن معاونت در تاریخ 1 آذرماه در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در این نشست معاون فنی و اجرایی و مدیران مناطق شرکت خلاصه گزارشی از وضعیت پروژه های عمرانی اعم از میزان پیشرفت فیزیکی، مشکلات و موانع موجود به سرپرست شرکت ارائه نمودند.

دکتر رستمی ضمن تاکید بر مدیریت بهینه هزینه و زمان اظهار داشت: با عنایت به گزارشات ارائه شده در این جلسه، معاون و مدیران فنی و اجرایی حداکثر ظرف مدت 15 روزکاری پیشنهادات فنی پروژه محور خود را در یک بسته ارائه دهند تا ان شاء‌ا.. بتوانیم با همکاری متخصیص این شرکت  پروژه های عمرانی را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم.