انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادها شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران؛

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادها شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران؛

طی حکمی از سوی محمدرضا محمودی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران،  سیدجمال محمدی دولابی فرد به عنوان سرپرست امور حقوقی و قراردادها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی محمدرضا محمودی خطاب به سرپرست جدید امور حقوقی و قراردادها شرکت آمده است:

امید است با اتکاء به خداوند متعال و همچنین با تعامل و همراهی سایر معاونین و مدیران شرکت در حدود وظایف و اختیارات محوله، تمامی مساعی خود را در ارتقاء هر چه بیشتر نظم و انضباط درون سازمان، تعالی و پیشرفت شرکت در جهت نیل به اهداف مد نظر بعمل آورده و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) موفق و موید باشید.

  محمدرضا محمودی