انتصاب سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس مصطفی توکلی به عنوان سرپرست معاونت فنی و اجرایی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی خطاب به سرپرست جدید معاونت فنی و اجرایی شرکت آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال در ایفاء مسئولیت‌های محوله و حفظ و حراست از حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی موفق و موید باشید.

محمدحسین محمدخان طهرانی

1402/10/26