انتصاب سرپرست معاونت اداری ومالی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست معاونت اداری ومالی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، دکتر حسین عباسی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی  منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی خطاب به سرپرست جدید معاونت اداری و مالی شرکت آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال در ایفاء مسئولیت‌های محوله و حفظ و حراست از حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی موفق و موید باشید.

 

محمد حسین محمدخان طهرانی

 1402/9/8