انتصاب سرپرست مدیریت امور پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت امور پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، مهندس امیرحسین جوکار به عنوان سرپرست مدیریت امور پشتیبانی منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی خطاب به سرپرست جدید مدیریت امور پشتیبانی شرکت آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال در ایفاء مسئولیت‌های محوله و حفظ و حراست از حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی موفق و موید باشید.

محمد حسین محمدخان طهرانی

 1402/9/8