انتصاب سرپرست مدیریت امور فنی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت امور فنی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

طی حکمی از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس حمید رضا باحجب ایمانی به عنوان سرپرست مدیریت امور فنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، متن حکم صادر شده از سوی مهندس محمد حسین محمدخان طهرانی خطاب به سرپرست جدید مدیریت امور فنی شرکت آمده است:

امید است با استعانت از پروردگار متعال در ایفاء مسئولیت‌های محوله و حفظ و حراست از حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی موفق و موید باشید.

محمدحسین محمدخان طهرانی

۱۴۰۲/۱۰/۱۸