انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران در حکمی ” حسین صادقی”  را به عنوان  سرپرست حقوقی و امور قراردادهای این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهدی رستمی طی حکمی حسین صادقی را به عنوان سرپرست حقوقی و امور قراردادهای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران منصوب و از زحمات سجاد موسوی در مدت تصدی این سمت تقدیر نمود.

حسین صادقی تحصیل کرده دوره دکترای تخصصی حقوق از دانشگاه تهران است و سوابقی همچون مدیرکل حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، عضو هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت راه و ترابری را در کارنامه خود دارد.