اطلاعیه بازگشایی پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول)

اطلاعیه بازگشایی پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول)

با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران جلسه گشایش پاکت (ج) پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ (تجدید اول) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، جلسه کمیسیون معاملات گشایش پاکت ( ج )مربوط به مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه شاهین دژ(تجدید اول) در تاریخ 15 آبان ماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیسیون و مدعوین در مناقصه برگزار گردید و در پایان این جلسه نفر اول قیمتی با کسب امتیاز فنی و بازرگانی لازم معرفی شد که پس از بررسی مبانی و تجزیه بهای قیمت پیشنهادی،  برنده مناقصه متعاقباً اعلام خواهد شد.