دیدار دکتر رستمی با کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی: تاکید بر حفظ کرامت همکاران و ارباب رجوع

دیدار دکتر رستمی با کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی: تاکید بر حفظ کرامت همکاران و ارباب رجوع

 دیدار دکتر رستمی با کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی: تاکید بر حفظ کرامت همکاران

دکتر رستمی در بازدید از شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین: وارد رقابت بازار آزاد شوید

دکتر رستمی در بازدید از شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین: وارد رقابت بازار آزاد شوید

دکتر رستمی در بازدید از شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین: وارد رقابت بازار آزاد شوید

دکتر رستمی در نشست صمیمی با کارکنان حوزه معاونت اقتصادی و بازرگانی :  معاونت اقتصادی و بازرگانی مغز متفکر شرکت خانه سازی ایران

دکتر رستمی در نشست صمیمی با کارکنان حوزه معاونت اقتصادی و بازرگانی : معاونت اقتصادی و بازرگانی مغز متفکر شرکت خانه سازی ایران

دکتر رستمی در نشست صمیمی با کارکنان حوزه معاونت اقتصادی و بازرگانی : معاونت اقتصادی

دکتر رستمی در جریان  بازدید از احداث ساختمان جدید بیمارستان هدایت تهران تاکید کرد: پروژه بیمارستان هدایت به زودی افتتاح می شود

دکتر رستمی در جریان بازدید از احداث ساختمان جدید بیمارستان هدایت تهران تاکید کرد: پروژه بیمارستان هدایت به زودی افتتاح می شود

دکتر رستمی در جریان  بازدید از احداث ساختمان جدید بیمارستان هدایت تهران تاکید کرد: پروژه

اولین نشست صمیمی  سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با معاونت و مدیران فنی و اجرایی

اولین نشست صمیمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با معاونت و مدیران فنی و اجرایی

اولین نشست صمیمی  سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با معاونت و مدیران فنی

دکتر مهدی رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر مهدی رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد.

دکتر مهدی رستمی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شد. دکتر سید میرهاشم موسوی،

بازدید  مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی  از پروژه  بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

بازدید مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی از پروژه بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

بازدید  مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی  از پروژه بیمارستان 160 تختخوابی آبادان روز دوشنبه مورخ

بازدید وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از روند پیشرفت پروژه بیمارستان شهید فیاض‌بخش

بازدید وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از روند پیشرفت پروژه بیمارستان شهید فیاض‌بخش

بازدید وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از روند پیشرفت پروژه بیمارستان شهید فیاض‌بخش دکتر