بيمارستان 100 تخت البرز كرج
  • site-1.jpg
اطلاعات پروژه
نام پروژه: بيمارستان 100 تخت البرز كرج
دستگاه اجرایی: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
بهره بردار: سازمان تامین اجتماعی
تاریخ: 1398
مشاور: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
شرکت خانه سازی ایران
با بیش از نیم قرن تجربه و بهره گیری از برند قابل اعتماد و خوش نام در حوزه ملی ساخت و ساز هم اکنون به عنوان بازوی فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت بر احداث واحدهای درمانی، اداری و مسکونی را برعهده دارد--شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران