نمایش موارد بر اساس برچسب: معاونت اداری مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدی مدیر عامل شرکت، آقای خسرو آه نک به عنوان سرپرست اداری مالی شرکت منصوب شدند.