نمایش موارد بر اساس برچسب: شمس تبریز

دکتر محمدرضا محمدی  طی سفری  به شهر تبریز  از پروژه در حال احداث 1000 واحد مسکونی شمس این شهر  بازدید کرد.