نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

در میان مؤمنان، مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. (قرآن کریم – احزاب – 23)

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدی مدیر عامل شرکت، آقای خسرو آه نک به عنوان سرپرست اداری مالی شرکت منصوب شدند.

دکتر محمدرضا محمدی  طی سفری  به شهر تبریز  از پروژه در حال احداث 1000 واحد مسکونی شمس این شهر  بازدید کرد.