آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران  ظهر چهارشنبه 16 بهمن 1398، مهندس عبدالرضا کرد به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران معرفی گردید. 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدی مدیر عامل شرکت، آقای عباس جلالیان به عنوان سرپرست اموراداری و منابع انسانی شرکت منصوب شدند.

در میان مؤمنان، مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. (قرآن کریم – احزاب – 23)

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدی مدیر عامل شرکت، آقای خسرو آه نک به عنوان سرپرست اداری مالی شرکت منصوب شدند.

دکتر محمدرضا محمدی  طی سفری  به شهر تبریز  از پروژه در حال احداث 1000 واحد مسکونی شمس این شهر  بازدید کرد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، روز یکشنبه مورخه 31/06/ 1398  در  این شرکت برگزار شد.

آقای دکتر محمدی مدیرعامل هلدینگ، به همراه آقایان مهندس سیفی (مدیرعامل شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین) و مهندس شریف (مدیرعامل شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه) از محل کارخانه واقع در شهرک صنعتی خرمدشت قزوین بازدید نمودند.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی

اقدام به منظور تهیه  ” برنامه مدیریت استراتژیک”  شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

آقای مهندس مسعود سیفی بعنوان مدیرعامل شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین منصوب گردید.