چشم انداز

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، شرکتی پیشرو در کشور در حوزه سرمایه گذاری ساختمان و احداث مراکز درمانی و اداری با لحاظ حفظ مسئولیت‏های اجتماعی، ارتقاء سلامت و رعایت استانداردها در افق سال 1403 می باشد.