گزارش تصویری – بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از تاسیسات بیمارستان 96 تختخوابی دزفول

گزارش تصویری – بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از تاسیسات بیمارستان 96 تختخوابی دزفول