پیام تبریک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی

مفهوم «تامین اجتماعی» از سویی واجد ریشه های عمیق در آموزه های دینی و فرهنگ و تاریخ میهنی ماست و از سویی دیگر، متضمن تحقق بخش قابل توجهی از اهداف تاسیس جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی بر آنها تاکید شده است.گسترش حمایت های اجتماعی، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، افزایش سطح رفاه شهروندان، ایجاد فرصت های شغلی، حفظ عزت نفس طبقات آسیب پذیر و توانمند سازی، نمادهای بارزی از استقرار و بسط عدالت اجتماعی هستند که مورد اهتمام ویژه سازمان تامین اجتماعی بوده و در راستای ایجاد آسایش و آرامش عمومی، کارکرد قابل توجهی دارند.

راهبردهای تامین اجتماعی به ویژه در عرصه ایجاد امنیت روانی، آرامش خاطر و به تصویرکشیدن آینده ای امید بخش با درون مایه ای از خداجویی و نوعدوستی و با دستاورد  ذیقیمتی چون افزایش همبستگی اجتماعی،  تضمین کننده زندگی توام با آسودگی خاطر و عبور از دغدغه های دست و پاگیری است که می تواند طی مسیر تکامل انسانی را به سنگلاخ و صعوبت روبرو سازد.

لازم می دانم هفته تامین اجتماعی را به خانواده بزرگ و پرافتخار تامین اجتماعی در تمامی سطوح، شادباش گویم. امیدوارم با کوشش بیش از پیش تلاش گران این عرصه حیاتی و امیدآفرین، شاهد شکوفایی روز افزون قابلیت ها و ظرفیت های ملی در ابعاد گوناگون باشیم.

محمدرضا محمدی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران