نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته شهر سازی

حضور شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته شهر ساری از تاریخ ۲۱ الی ۲۴خردادماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ دایر میباشد.