نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته شهرسازی

حضور شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته  شهرسازی .این نمایشگاه از تاریخ ۲۱ الی ۲۴خردادماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ دایر میباشد.