مهندس عالی پور در نشست مشترک با انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایرانی:  همکاری در تشکیل کمیته‏ های تخصصی مشترک در حوزه تولید دانش

مهندس عالی پور در نشست مشترک با انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایرانی:

همکاری در تشکیل کمیته‏ های تخصصی مشترک در حوزه تولید دانش

در نشست صمیمی اعضای هیات مدیره  انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایرانی با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در خصوص مشکلات موجود، ظرفیت‏ها و زمینه ‏های همکاری مشترک بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران،  در این نشست که در روز چهارشنبه مورخ  1 تیرماه با نام و یاد خدا آغاز گردید، اعضای  انجمن که اکثراً شرکت‏هایی بودند که در دهه‏ های گذشته تجربه چندین پروژه مشترک با شرکت خانه سازی را داشتند به معرفی خود، تاریخچه شکل گیری، اهداف و نحوه عضوگیری انجمن به مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران  گزارشی را ارائه نمودند.

مهندس عالی پور ضمن خیر مقدم  اظهار داشت: یکی از اقداماتی که بایستی با همکاری انجمن صورت پذیرد ثبت تجربیات اعضای انجمن و خاطراتی که در سالیان قبل با شرکت خانه سازی ایران داشتند و  همچنین استفاده از دانش فنی اعضا در امر ساخت بیمارستان را مهم دانست و  ایشان درخواست نمودند نسبت به ارائه نقطه نظرات اعضای  انجمن در خصوص طراحی، متریال، ساخت و… پروژه ‏های در  دست ساخت شرکت اقدام نموده که این امر کمک بسزایی در ساخت بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور خواهد داشت.

در ادامه مهندس عالی پور  در راستای شعار سال اعلامی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، همکاری انجمن شرکت های بیمارستان ساز  با شرکت خانه سازی ایران را یک فرصت بسیار مهم دانست و تشکیل کمیته‏ های تخصصی مشترک در حوزه تولید دانش را خواستار شدند.

اعضای انجمن نیز ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت بر همکاری مشترک طرفین جهت  تدوین آیین نامه ها، دستور العمل‏ها و فهرست بهای تخصصی بیمارستان و…. جهت ارتقا کیفیت ساخت مراکز درمانی تاکید داشتند.