مناقصه نوبت دوم تجهیزات پزشکی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای (نوبت دوم)

فراخوان: 2/12/01

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب تأمین‌کننده‌های ذیصلاح برای موضوع مناقصه‌ها، جهت پروژه‌های تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی، اقدام نماید. لذا از کلیه تأمین‌کنندگان که از تجربه، توانایی و صلاحیت کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نموده و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه به شرح ذیل از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

1-   مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

2-  برنامه زمان‌بندی، موضوع مناقصه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار): به شرح جدول زیر (تضمین از نوع “الف”و یا “ب” و یا “خ” ماده «4» آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 و سایر اصلاحیه‌های بعدی)

ردیف موضوع مناقصه شماره فراخوان در ستاد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) برنامه زمان‌بندی مناقصه
زمان توزیع اسناد (مهلت خرید و دریافت) مهلت تسلیم فیزیکی (اصل) پاکت الف مهلت بارگذاری پیشنهادها تاریخ گشایش پاکت‌های الف/ب
1 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش مخزن اکسیژن مایع بیمارستان لنگرود 2001093510000026 25.000.000.000 ‌چهارشنبه

04/08/1401 لغایت ساعت 19:00

پنج‌شنبه

12/08/1401

ساعت 16:00

‌یک‌شنبه

22/08/1401

ساعت 19:00

یک‌شنبه

22/08/1401

ساعت 10:30

دوشنبه

23/08/1401

2 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 4 دستگاه ماشین بیهوشی بیمارستان لنگرود (تجدید) 2001093510000027 22.000.000.000
3 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه اکو کاردیوگرافی مبله طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد (تجدید) 2001093510000028 14.000.000.000
4 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه سونوگرافی کالر داپلر مبله بیمارستان لنگرود (تجدید) 2001093510000029 18.000.000.000 چهارشنبه

04/08/1401

لغایت ساعت 19:00

شنبه

14/08/1401

ساعت 16:00

‌سه‌شنبه

24/08/1401

ساعت 19:00

سه‌شنبه

24/08/1401

ساعت 10:30

چهار‌شنبه

25/08/1401

5 خرید، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش 1 دستگاه سونوگرافی کالر داپلر پرتابل بیمارستان لنگرود (تجدید) 2001093510000030 15.000.000.000

3-  کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود. لذا از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه، اطلاع از شرایط مناقصه یا سوالات مطرح، اکیدا خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در ستاد و ثبت مهر و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مؤید صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمایند.

4-   رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

5-  مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده ایجاد نمی‌نماید.

6-   درصورت داشتن هرگونه سوال، با شماره‌های 88650905-.021 الی 29، داخلی‌های 2340 الی 2346 واحد بازرگانی، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (صرفا جهت ارسال نسخه فیزیکی [اصل] پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران – کدپستی: 1968656811