مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران: با صدور مجوزها بیمارستان‌های فیاض بخش و هدایت تهران ظرف 18 ماه افتتاح می شوند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، خواستار سرعت بخشی عملیات اجرایی پروژه های  عمرانی و تسریع در فرآیند صدور مجوزات الحاقیه قراردادها و تاییده های فنی بیمارستان‌های فیاض بخش و هدایت تهران شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس علیرضا عالی پور مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران در جریان بازدید از بیمارستان‌های یاد شده، تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه ها باید نسبت به دوره های گذشته افزایش یابد که در این راستا  پیگیری‌های اداری و حمایت‌های لازم و قانونی برای پیشبرد امور صورت خواهد گرفت.

به گفته عالی پور، باید تمامی برنامه‌ها بر اساس زمانبندی های تعیین شده عملیاتی گردد، وی همچنین افزایش اکیپ‌های اجرایی پروژه های عمرانی را خواستار  شد و افزود: نظارت های لازم،  برای افزایش اکیپ های اجرایی و سرعت بخشی عملیات ساخت این بیمارستان ها صورت می گیرد که به زودی موانع موجود آن در پیشرفت فیزیکی این پروژه ها برطرف خواهد شد.