مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران برای سال منتهی به 1402/2/31 روز چهارشنبه 29 شهریورماه با حضور کلیه سهامداران و اعضای مجمع در سالن جلسات ساختمان شهید معیری سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مجمع عمومی سالیانه شرکت خانه سازی ایران 29 شهریورماه با حضور کلیه سهامداران و اعضای مجمع برگزار گردید و در آغاز جلسه  مهدی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران خلاصه گزارشی از عملکرد این شرکت را به اطلاع اعضای مجمع رساندند و در ادامه  پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع عمومی نسبت به تصویب صورتهای مالی دوره مذکور، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/2/31 و تعیین روزنامه کثیرالانتشار اقدام و تکالیفی را برای اجرا به هیات مدیره شرکت ابلاغ نمودند.

اهم دستاوردهای کلیدی حوزه عمرانی شرکت در دوره مذکور به قرار ذیل می باشد:

  • 15 پروژه تحویل قطعی شده جمعاً به زیربنای 39/799 مترمربع
  • 5 پروژه تحویل موقت شده جمعاً به زیربنای 46/595 مترمربع
  • 24 پروژه در دست اجرا جمعاً به زیربنای 252/984 مترمربع