سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت معارفه شد.

سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت معارفه شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در حکمی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهدی رستمی مدیرعامل شرکت در مراسمی روز دوشنبه 12 تیرماه با حضور اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد، طی حکمی مهدی یزدانی کچوئی را به عنوان سرپرست جدید معاونت فنی و اجرایی معرفی کرد.

پیش از این حمیدرضا اعتمادی به عنوان معاون فنی و اجرایی عهده دار این سمت بود که در انتهای این مراسم از زحمات و تلاش های ایشان در دوران تصدی این سمت تقدیر و تشکر شد.