دکتر میرهاشم موسوی: اولویت راهبردی حوزه درمان تأمین‌اجتماعی ارتقای مستمر خدمات توأم با مدیریت بهینه منابع است

دکتر میرهاشم موسوی:

اولویت راهبردی حوزه درمان تأمین‌اجتماعی ارتقای مستمر خدمات توأم با مدیریت بهینه منابع است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: “بخش درمان به عنوان مهمترین تعهد کوتاه‌مدت سازمان تأمین‌اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش، هم برای افراد تحت پوشش و هم برای این سازمان، اهمیت ویژه‌ای دارد و بهبود و ارتقای مداوم کیفیت خدمات درمانی توأم با مدیریت بهینه منابع و مصارف در حوزه درمان و تجهیزات پزشکی، باید همواره به عنوان یک اولویت راهبردی مورد توجه باشد.”

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در جلسه‌ای با مدیران حوزه‌های معاونت درمان و معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی این سازمان در زمینه نحوه تأمین تجهیزات پزشکی بخش درمان این سازمان، افزود: “در زمینه خرید و توزیع تجهیزات مصرفی مراکز درمانی، نیازمند بازنگری وضع فعلی و اتخاذ بهترین تصمیم برای تأمین و توزیع بهترین لوازم و تجهیزات با مناسب‌ترین قیمت هستیم.”

دکتر موسوی افزود: “خرید متمرکز و راهبردی از تولیدکنندگان بدون واسطه یا خرید غیرمتمرکز توسط بیمارستان‌ها و مدیریت درمان استان‌ها هر کدام دارای مزایای خاصی است و حوزه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه گزارش جامعی تهیه کرده و برنامه مشخصی را برای اصلاح وضعیت فعلی طراحی خواهد کرد. در صورت تکمیل بررسی‌های کارشناسی ممکن است بخشی از تجهیزات مصرفی به‌صورت متمرکز و بخشی نیز به صورت غیرمتمرکز تأمین شود و هدف نهایی ما ساماندهی و ارتقای وضع فعلی به‌منظور مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از هدررفت احتمالی منابع خواهد بود.”

دکتر موسوی تأکید کرد: “در صورت نیاز به اصلاح وضعیت فعلی تأمین تجهیزات مصرفی؛ تغییر فرآیند به‌صورت مرحله‌ای و به‌نحوی انجام خواهد شد که کمبودی بابت تأمین تجهیزات در مراکز درمانی و مشکلی در زمینه ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.”