برگزاری مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)

تصاویر-برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره)