برگزاری مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران