بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از کارخانه شهرک صنعتی خرمدشت قزوین
بازدید مدیر عامل خانه سازی از شهرک صنعتی قزوین

آقای دکتر محمدی مدیرعامل هلدینگ، به همراه آقایان مهندس سیفی (مدیرعامل شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین) و مهندس شریف (مدیرعامل شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه) از محل کارخانه واقع در شهرک صنعتی خرمدشت قزوین بازدید نمودند.

لازم به ذکر است کارخانه فوق الذکر در مرحله ساخت و راه اندازی بوده و در زمینه تولید اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای فعالیت خواهد نمود.