بازدید مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از شعبه ۱۳ تهران

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در بازدید از شعبه ۱۳ تهران و گفت‌وگو با مراجعان و کارکنان این شعبه، در جریان روند خدمت‌‌رسانی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران در این شعبه مهم و پرمخاطب در قلب تهران قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در این بازدید در گفت‌وگو با برخی مراجعه‌کنندگان به این شعبه، از تلاش برای بهبود شیوه‌های ارائه خدمات به مخاطبان با بهره‌گیری از روش‌های نوین خدمات الکترونیکی و غیرحضوری خبر داد.

وی فلسفه وجودی و کارکرد اصلی سازمان تأمین اجتماعی را ارائه خدمات مناسب و حمایت مؤثر از بیمه‌شدگان و جلب رضایت آنان دانست و در زمینه استمرار و تقویت برنامه‌های سازمان برای تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارائه خدمات قول مساعد داد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین در گفتگو با کارشناسان واحدهای مختلف این شعبه، نظرات و پیشنهادهای آنان برای تسهیل و تسریع در فرایند ارائه خدمات به مردم و مخاطبان و برخورد احترام‌آمیز با مخاطبان را جویا شد.
با توجه به برنامه درحال استقرار تأمین‌اجتماعی هوشمند و توسعه خدمات غیرحضوری، دکتر موسوی در این بازدید همچنین چگونگی و کمیت و کیفیت سامانه‌های رایانه‌ای این شعبه و فرایندهای ارائه خدمات غیرحضوری را نیز بررسی کرد.