بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان فیاض بخش

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به همراه مدیران فنی این شرکت از فاز دوم پروژه بیمارستان فیاض بخش تهران به صورت سرزده بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، مهدی رستمی صبح ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ در بازدیدی سرزده به اتفاق مدیران فنی این شرکت ضمن تبریک سال نو به عوامل اجرایی پروژه ،از روند پیشرفت فاز دوم اجرایی پروژه بیمارستان فیاض بخش تهران بازدید کرد.
در این بازدید مهدی رستمی ضمن بررسی پیشرفت پروژه، به تسریع در رفع موانعی که موجب تاخیر‌های احتمالی در اجرای پروژه می‌شود تاکید کرد.