بازدید از پروژه شمس تبریز

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

به منظور بررسی ابعاد فنی و حقوقی پروژه شمس تبریز  در راستای بهبود روند تکمیل پروژه آقایان مقدسی معاون اداری مالی، مهندس شاهوردی فرد معاونت فنی، دکتر طیبی مدیر املاک و مستغلات،  الله یاری مدیریت حراست، محمودی کارشناس فروش هلدینگ سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه مذکور بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است پروژه مذکور که از پروژه های سرمایه گذاری هلدینگ خانه سازی ایران است مشتمل بر یک هزار واحد مسکونی در منطقه ایل‌گلی تبریز می باشد.