بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان  160 تختخوابی بیمارستان آبادان

بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه بیمارستان  160 تختخوابی بیمارستان آبادان

مهندس محمدحسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت خانه سازی ایران روز دوشنبه 21 اسفندماه از پروژه 160 تختخوابی بیمارستان آبادان  بازدید داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، مهندس محمدحسین محمدخان طهرانی سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، دکتر لطفی عضو محترم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مهندس فرج زاده‌‌ها مدیر کل محترم فنی مهندسی سازمان و دیگر مقامات سازمانی ضمن بازدید از بیمارستان، جلسه ای در محل پروژه تشکیل و جهت ارائه راهکارهای لازم برای موانع  مالی و فرآیند پیشرفت و برنامه ریزی برای تحویل به موقع به بهره بردار مورد بحث و بررسی  قرار دادند.

لازم به ذکر است در این سفر استانی مهندس مصطفی توکلی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ایشان را همراهی نمودند.